Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc

Wysyłanie dokumentu

Aby wypełnić formularz, należy kliknąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie od nazwy formularza. Do edycji formularza można przejść także po wybraniu tytułu formularza i wybraniu opcji Wypełnij formularz.

Pojawi się wówczas widok edycji formularza. 

Wprowadź dane do formularza. Wypełniając dane, stosuj się do informacji umieszczonych w legendzie powyżej formularza.

 

Dane pobrane z Profilu Zaufanego wypełnią się automatycznie, jeśli użytkownik wypełni więcej danych w zakładce np. adres zamieszkania - te dane również uzupełnią się automatycznie. Można również dołączyć do dokumentu załączniki za pomocą przycisku umożliwiający wybór plików z danego urządzenia. Pliki można załączać w formatach: JPG,PDF, doc, odt, xls,zip.

Uwaga!

Całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

Po zakończeniu edycji formularza należy zapisać wprowadzone dane, klikając przycisk , następnie należy wybrać przycisk . System przekieruje użytkownika na stronę https://pz.gov.pl gdzie trzeba podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego.

Gdy nastąpi przekierowanie, trzeba wybrać przycisk , wówczas otworzy się okno autoryzacji. Wpisz kod autoryzacyjny ePUAP, otrzymany w wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego powiązanego z PZ, następnie kliknij Potwierdź.

Uwaga!

Opisana metoda autoryzacji i podpisywania dokumentu obowiązuje w przypadku logowania Profilem Zaufanym za pomocą loginu i hasła i może różnić się od sposobu autoryzacji i podpisywania poprzez bankowość elektroniczną.

Po podpisaniu dokumentu następuje przekierowanie ponownie do systemu. Jeśli dokument został poprawnie wysłany na skrytkę Urzędu w ePUAP, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.


Ułatwienia dostępu: